ლურჯი ტალღები, ანუ ქართველები ოკეანესთან

  • Release Date:     ISBN:
  • Genre: Latin America
  • Publisher:
  • Print Length: pages     Language:

ლურჯი ტალღები, ანუ ქართველები ოკეანესთან Book Summary


ყოველთვისშურითშევცქეროდიისეთადგილებს,რომელთასანაპიროებსოკეანევეებერთელატალღებსახეთქებსდათანსულვფიქრობდი,ნეტაროგორებივიქნებოდითქართველებიდარანაირიიქნებოდასაქართველოოკეანესრომესაზღვრებოდეს.გავიდადრო,გავიზარდედაჩემდაუნებურადამბავშვობისკითხვაზეპასუხსშორეულბრაზილიაშიმივაგენი-საქართველოოკეანისპირასესარისქალაქირიოდიჟანეირო.Do you love ლურჯი ტალღები, ანუ ქართველები ოკეანესთან book? Please share!

ლურჯი ტალღები, ანუ ქართველები ოკეანესთან Comments


Blogger Jobs

Tengiz Chantladze - ლურჯი ტალღები, ანუ ქართველები ოკეანესთან E-Book

ლურჯი ტალღები, ანუ ქართველები ოკეანესთან - Tengiz Chantladze E-Book coming soon..