ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi)ਬੀਿਟ੍ਰਕਸ ਪੌਟਰ

ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi)

0
0 star

Total 194 Ratings

ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi) by ਬੀਿਟ੍ਰਕਸ ਪੌਟਰ Book Summary

ਪੀਟਰ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਦਾ ਟੇਲ ਓਫ ਪੀਟਰ ਰੇਬੀਟ) ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਿਟ੍ਰਕਸ ਪੌਟਰ ਦੁਵਾਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਪੀਟਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚਕੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਿਟ੍ਰਕਸ ਪੌਟਰ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ,ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਦਾ ਟੇਲ ਓਫ ਪੀਟਰ ਰੇਬੀਟ) ਉਸ ਦੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਹੈ। This is a Punjabi translation of the classic children's book "The Tale of Peter Rabbit" by Beatrix Potter.

ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi) (ਬੀਿਟ੍ਰਕਸ ਪੌਟਰ) Book Reviews

Free International Money Transfer 💸Enjoy high maximum transfers into more than 20 currencies while saving up to 90% over local banks! The cheap, fast way to send money abroad. Free transfer up to 500 USD!AdvertorialScore: 5/5

ਬੀਿਟ੍ਰਕਸ ਪੌਟਰ - ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi) Comments

What do you think about ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi): ਬੀਿਟ੍ਰਕਸ ਪੌਟਰ book? Ask the bookpedia.co community a question about ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi)!

Please wait! ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi) book comments loading...

ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi) E-Book Download

ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi) ebook download link will be update!

ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi) Synopsis

Book Name:
ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale Of Peter Rabbit In Punjabi)
Book Writer:
Book Language:
English
Book Category:
Books, Kids, Fiction
Book Size:
1641076 bytes.
Book ID:
1149951397
Book Release Date:
2016-09-29
Do you love ਪੀਟਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (The Tale of Peter Rabbit in Punjabi) book? Please share!
Amazon Kindle
You were invited to try Coinbase!Coinbase is the world's most trusted place to buy and sell cryptocurrency. Open an account today, and if you buy or sell $100 or more of crypto, you'll receive $10 worth of free Bitcoin!