The Toyota Way Book Reviews

AUTHOR
Jeffrey K. Liker
SCORE
0
TOTAL RATINGS
128

The Toyota Way by Jeffrey K. Liker Book Summary

Toyotas framgångsrika sätt att arbeta efter Lean startade en revolution i företag och organisationer runt om i världen under andra halvan av 1900-talet. I dag tillämpas Lean inom produktion, administration, konstruktion och marknadsföring. Denna andra ombearbetade upplaga av klassikern The Toyota Way bygger vidare på de 14 ledningsprinciper som låg till grund för den stora succén med den första upplagan. Principerna struktureras efter delarna filosofi, process, medarbetare och problemlösning. Den andra upplagan innehåller bland annat: - uppdaterad inblick i Toyotas strategi i en snabbfotad värld som karakteriseras av smart teknik - nya exempel från tillverknings- och tjänsteföretag som utvecklats genom att arbeta med Lean - nytt synsätt på ledarskapsmodeller - en beskrivning av planeringsprocessen hoshin kanri, som Toyota använder för att anpassa målen på samtliga nivåer och koppla dem till affärsstrategin. The Toyota Way - 14 ledningsprinciper för Lean i världsklass vänder sig till intresserade av organisationsutveckling och kvalitetsarbete. Den ger de nödvändiga insikterna för att lära av Toyotas anmärkningsvärda framgångar och för att den egna organisationen ska kunna arbeta med ständig förbättring och ständigt lärande.

👋 Do you love The Toyota Way books? Please share your friends!

share facebook whatsapp twitter pinterest telegram email
Book Name The Toyota Way
Genre Management & Leadership
Published
Language English
E-Book Size 19.31 MB

The Toyota Way (Jeffrey K. Liker) Book Reviews 2024

💸 Want to send money abroad for free?

We transfer money over €4 billion every month. We enable individual and business accounts to save 4 million Euros on bank transfer fees. Want to send free money abroad or transfer money abroad for free? Free international money transfer!

💰 A universe of opportunities: Payoneer

Did you know that you can earn 25 USD from our site just by registering? Get $25 for free by joining Payoneer!

Please wait! The Toyota Way book comments loading...

Jeffrey K. Liker - The Toyota Way Discussions & Comments

Have you read this book yet? What do you think about The Toyota Way by Jeffrey K. Liker book? Ask the bookpedia.co community a question about The Toyota Way!

The Toyota Way E-book (PDF, PUB, KINDLE) Download

The Toyota Way ebook the-toyota-way (19.31 MB) download new links will be update!

The Toyota Way Similar Books

Book Name Score Reviews Price
Thinking, Fast and Slow 3.5/5 2,051 $12.99
Drive 4/5 261 $13.99
How to Win at the Sport of Business 4.5/5 3,904 $7.99
Getting Things Done 4/5 332 $14.99
Good to Great 4/5 685 $15.99

Enhance sleep, vision, cognition, flexibility, energy, long-range health and more. Performance Lab CORE Formulas support all aspects of human performance, across all walks of life. Boosts work performance and productivity with nootropics for focus, multitasking under stress, creative problem-solving and more.

Other Books from Jeffrey K. Liker

Summary of The Toyota Way by Jeffrey K. Liker

The The Toyota Way book written by Jeffrey K. Liker was published on 30 June 2022, Thursday in the Management & Leadership category. A total of 128 readers of the book gave the book 0 points out of 5.

Free Management & Leadership Books
Book Name Author Price
8020 Business Process Design Ian Ramsay Free
Ruta del desarrollo organizacional Hugo García Vargas Free
Building an Agile Culture in 6 Steps Quinton Pienaar Free
Introduction to Leadership for Transformation Paul Hollingworth Free
Technology Business Management Technology Business Management Council Free

Coinbase is the world's most trusted place to buy and sell cryptocurrency. Open an account today, and if you buy or sell $100 or more of crypto, you'll receive $10 worth of free Bitcoin!

Paid Management & Leadership Books
Book Name Author Price
The First Rule of Mastery Michael Gervais, PhD $14.99
The Leadership Challenge James M. Kouzes & Barry Z. Posner $21.99
Ego Is the Enemy Ryan Holiday $11.99
Only the Paranoid Survive Andrew S. Grove $11.99
7 Powers Hamilton Helmer $9.99

Jasper is the generative AI platform for business that helps your team create content tailored for your brand 10X faster, wherever you work online.